Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation Linksoshanak معرفی اوشانک

oshanak.jpg

 معرفی اوشانک

​​
بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیش از 27% از درآمد خانوار ایرانی برای تهیه مایحتاج عمومی و ارزاق (که در بازار بین­ المللی با عنوان Fast Moving Consumers Goods یا اختصاراً FMCG​ خوانده می­شود) صرف می­گردد.فراهم آوردن امکان دسترسی مصرف­ کننده نهایی به سبد مصرفی خانوار با حداقل هزینه ممکن و حداکثر سطح دسترسی هدفی سترگ برای شرکت­هایی از این دست محسوب می­گردد.